Achterwaarts

✔️Paard dient nageeflijk, ontspannen en zonder aarzeling achterwaarts te gaan.

✔️De eerste pas en de rest dienen diagonaals gewijs achterwaarts te gaan.

✔️Alle passen zijn even ruim en taktmatig.

✔️Om voorwaarts in stap, draf of galop over te gaan, dient je paard zonder halt te houden of haperingen direct voorwaarts te gaan.